Mission Gallery is one of the most inspiring spaces in Wales for the contemporary arts. A unique, architecturally beautiful space, the building is a rich resource for the local and wider community providing artists at all levels and experience, opportunities to display and make work while developing our audiences enjoyment, understanding and knowledge of art.

Founded by artists in 1977 as ‘Swansea Arts Workshop Gallery’, Mission Gallery has since developed a national and international reputation for presenting dynamic and distinctive programming. Boasting a proud forty year history of delivery and a strong reputation for supporting and nurturing artists, Mission Gallery has taken artistic risks; showing ambitious, diverse work by established and emerging artists across all disciplines, from Wales and beyond. Mission Gallery has a thriving Learning and Participation Programme aimed at all ages and abilities, building strong and meaningful cultural partnerships within artistic and education institutions. Mission Gallery is proud of the important collaborations, projects and exchanges developed with cultural organisations in New York and Venice, building our international work through programming, partnerships and residencies.

Housed in a Grade II listed building in Swansea’s Maritime Quarter, Mission Gallery began its existence as a voluntary artist run body, evolving into a professional organisation funded by Arts Council of Wales in 2003. Governed by a voluntary board of directors, the management, programming and running is maintained by a small and dedicated team of staff and volunteers.

Mae Oriel Mission yn un o’r llefydd mwyaf ysbrydoledig yng Nghymru am Gelfyddydau cyfoes. Gwagle unigryw, sydd yn bensaernïol brydferth, adeilad sydd yn adnodd cyfoethog i’r gymuned leol ac ehangach yn darparu cyfleoedd arddangos i artistiaid ar bob lefel a phrofiad, wrth ddatblygu mwynhad, deallusrwydd a gwybodaeth celf ein cynulleidfaoedd.

Wedi ei ddechrau gan artistiaid yn 1977 fel ‘Oriel Gweithdy Gelf Abertawe’, mae Oriel Mission ers hynny wedi datblygu enw da’n genedlaethol a rhyngwladol am arddangos rhaglen ddeinamig a gwahanredol. Gyda hanes ardderchog am ddarpariaeth dros ddeugain mlynedd ac enw da am gefnogi a meithrin artistiaid, mae Oriel Mission yn cymryd risgiau; gan ddangos gwaith uchelgeisiol, amrywiol o artistiaid sefydledig ac ymddangosedig, o Gymru ac ymhellach, ac ar draws pob disgyblaeth. Mae gan Oriel Mission Raglen Addysg a Chyfrannu ffyniol sydd yn targedu pob oedran a gallu, gan adeiladu partneriaethau a chydweithrediad diwylliannol cryf a hir o fewn sefydliadau artistig ac addysgol.

Wedi ei ymgartrefi mewn adeilad hanesyddol Gradd ll yn Ardal Forol Abertawe, dechreuodd Oriel Mission ei fodolaeth fel corff gwirfoddol wedi'i rhedeg gan artistiaid, gan esblygu i sefydliad proffesiynol a ariannir gan Gyngor Celfyddydau Cymru yn 2003. Fe’i rheolir gan fwrdd gwirfoddol o gyfarwyddwyr, cynhelir y goruchwylio, rhaglennu a rhedeg gan dîm bach a chysegrol staff a gwirfoddolwyr.